นโยบายความเป็นส่วนตัว

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ theimpossiblequizes.com เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และสร้างมาตรการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างมีความปลอดภัย

1. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการและพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของท่าน โดยไม่นำข้อมูลไปใช้อย่างไม่เกี่ยวข้อง

2. ความปลอดภัยของข้อมูล เรามีมาตรการทางเทคนิคและกฎหมายเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และป้องกันการเข้าถึงจากบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์

3. การแชร์ข้อมูล เราไม่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สาม นอกจากได้รับความยินยอมจากท่านหรือตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

4. การใช้คุกกี้ เราอาจใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลที่ช่วยให้เราแยกแยะตัวตนของคุณได้ เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น และท่านมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการใช้คุกกี้หากไม่ต้องการ

5. การลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น เรามีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ต้องปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะไม่มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์อื่น

6. การปรับปรุงนโยบาย เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวตลอดเวลา โดยท่านจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านเว็บไซต์ theimpossiblequizes.com

7. ช่องทางการติดต่อ เรามีช่องทางติดต่อชัดเจนและง่ายดายเพื่อการให้บริการข้อมูลหรือช่วยเหลือแก่ท่าน

8. การเก็บรักษาข้อมูล เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นในการให้บริการและตามกฎหมาย

9. ความรับผิดชอบ เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัดและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น